Skip to content

Llibre d'Hores del Mestre dels Triomfs de Petrarca

Context de producció

El Llibre d’Hores del Mestre dels Triomfs de Petrarca es va realitzar en el context on, a la segona meitat de segle XV, hi ha un ressorgiment de la producció de llibres a Normandia  (província de nord-oest de França), tenint a la ciutat de Rouen com a centre.

Conviuen a Rouen diferents caràcters estilístics,  com els emergents de París i aquells propis del corrent renaixentista.

Això va comportar l’aparició de diversos  tallers  de renom, entre ells, el de  Jean Pichore, taller del qual va formar part o va treballar, el  Mestre dels Triomfs de Petrarca  i del  Llibre d’Hores d’Anna de Bretanya.

Rouen, França.

Caracteristic de França

En els llibres d’hores és habitual que es presenti un calendari que precedeix el corpus textual. Abasta un ampli ventall d’imatges relacionat ambels mesos de l’any i els signes del zodíac.

La decoració marginals compon, sobre un fons daurat, a través de fulles d’acant de colors gris malva, vegetació blava, vermella o groga; flors, maduixes i altres tipus de fruits, als quals se sumen elements de la fauna reals i éssers fantàstics.

Les pregàries comence namb fragments dels quatre evangelis. Un dels aspectes més singulars d’aquest Llibre d’Hores és la interpolació dels textos de matines extretes de les Hores de la Creu i de l’Ofici dedicat a l’Esperit Sant, que se situen en les Hores de la Verge, entre Laudes i prima. Aquest esquema és diferenciador de França. Es refereix a l’esquema quadri partit dels evangelistes:

  • Sant Joan i Sant Mateuen la part superior (acompanyat Sant Mateu per un àngel)
  • És trobenen la part inferior, amb Sant Marc i Sant Lluc.

Més concretament, és propi dels tallers de Rouen, seguint la línia de tradició francesa des del segle XV.

Autor "Llibre d'Hores del Mestre dels Triomfs de Petrarca"

maestro-triunfos-petrarca-CARTEM

Els nobles i prínceps solien encarregar Llibres d’Hores als millors artistes i miniaturistes d’Europa, sobretot francesos i flamencs,  i afortunadament es conserven bastants d’ells. Molts d’aquests llibres estan bellament il·luminats amb miniatures i imatges de temàtica diversa. 

La major partes tan decorats amb escenes religioses, com la vida de la Mare de Déu, Crist, el Rei David, representacions dels Sants, la Mort o el Judici final. En alguns casos, no obstant això, les il·luminacions no estaven relacionades ambels textos i representen paisatges, escenes de caça i guerra, i costums camperols o burgeses.

característiQUEs del facsímil

Maestro dels “Triomfs de la Petrarca” i el “Llibre d’Hores d’Ana de Bretanya”.

175 x 125 mm

130, magníficament il·luminats, tots ells, bé a pàgina completa (48), bé amb bella decoració floral habitada amb més de 1.000 personatges, animals i plantes, així com centenars capitulars d’or

Ms. 851 de la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat

Rouen, França

Segle XV 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Contacti amb nosaltres i demani informació de qualsevol de les nostres obres per telèfon, correu ordinari o omplint el nostre formulari online.

(+34) 923 06 24 58

INFO@CARTEM.ES

Horari d'atenció al client

Dilluns a Divendres de 9 a 15 h